fbpx

30 iunie 2020- Punct final în derularea Proiectului Erasmus+ ,,Profesori informați, elevi motivați”

Sfârșitul anului școlar 2019-2020 a adus și încheierea Proiectului Erasmus+ ,,Profesori informați, elevi motivați” 2018-1-RO01-KA101-047951, implementat în Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Craiova.

În cadrul proiectului s-au realizat 12 mobilități prin participarea cadrelor didactice la trei activități de formare care au venit în sprijinul soluționării unor probleme identificate la nivelul școlii: absenteismul și abandonul școlar.

”Coaching in educational contexts to reduce early school leavingdesfăşurat în Alcala de Henares, Spania în perioada 24-30 noiembrie 2018

Task based learning”, desfășurat la Praga,Cehia, în perioada 18-22 februarie 2019

”ICT for teaching and learning”, desfășurat in Valencia, Spania în perioada 21-25 octombrie 2019

Activitățile propuse de către formatori au facilitat însușirea de noi metode şi tehnici specifice practicii didactice și pedagogice.

Experiența acumulată de către profesorii participanți a fost fructificată pe parcursul celor doi ani școlari și împărtășită colegilor din școală și din alte instituții, elevilor și părinților .

„Principalul scop al acestui proiect de mobilitate a fost participarea a douăsprezece cadre didactice de diferite discipline la o serie de stagii de perfecționare în state membre ale Uniunii Europene, în vederea dobândirii unor noi competențe metodologice și psiho – pedagogice care, aplicate ulterior în activitatea de la  clasă, să contribuie la ridicarea calității actului educational, la sporirea atractivității orelor de curs și a activităților extracurriculare, generând creșterea motivației de învățare a elevilor și implicit diminuarea absenteismului si abandonului scolar”, ne-a declarat profesoara Olariu Maria, coordonatorul proiectului.

,,Profesori informați, elevi motivați” a fost primul proiect KA1 pentru Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Craiova  dar speram ca nu singurul. Aceasta a pornit de la realitatea  că  școala și profesorii ei au încă nevoi de formare care pot fi rezolvate prin această oportunitate – proiecte Erasmus+ , în cadrul Acțiunii-cheie 1, a declarat d-na director adjunct Jugănaru Mirela.

Perioada de derulare a proiectului a fost  1.07.2018-30.06.2020, iar Grantul acordat de  25.900 euro.

Potrivit managerului de proiect, prof. Mogîldici Daniela, proiectul Erasmus+ ,,Profesori informați, elevi motivați”  a reprezentat  proiectul care a deschis Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Craiova către spațiul european.

Cei cinci membri ai echpei de implementare a proiectului au fost: Mogildici Daniela-director, Juganaru Mirela-dir. adj. , Olariu Maria-Coordonator de proiect, prof. Staicu Manuela, Zuleam Adriana-administrator financiar.

Impactul proiectului asupra celor 12 profesori din grupul țintă îl reprezintă o  puternică dezvoltare profesională care a generat: competențe manageriale , didactice , metodice și digitale îmbunățățite, mai multă creativitate  în proiectarea și organizarea activităților didactice , creșterea interesului pentru cursuri și parteneriate europene, comunicare didactică și colegială îmbunătățită (ca urmare a abordărilor interdisciplinare și a predării în echipă, a interasistențelor și a formării în comisii metodice/catedre/Consilii profesorale/cercuri pedagogice); creșterea  satisfacției față de munca depusă la clasă .

Participanții la aceaste mobilități  au dobandit cunoștințe despre EFT- tehnica de eliberare emoțională, prin care se poate interveni pentru rezolvarea problemelor de natura emoțională cu care se confruntă atât elevii, cât și profesorii, despre învățarea bazată pe sarcini care presupune ca elevul, plecând de la sarcini minimale, să ajungă la sarcini complexe, despre utilizarea în procesul didactic a unor platformelor digitale ( KAHOOT!, CLASA DOJO, etc), si-au dezvoltat abilități în domeniul comunicării, colaborării, rezolvării de probleme, negocierii, gândirii critice si creative,

„Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Craiova are nevoie de asemenea proiecte . Este important ca profesorii să participe la astfel de  mobilitati, deoarece împreuna cu  partenerii din alte țări europene putem găsi soluții de impact – răspunzând astfel la provocari de tot felul cu care școala se confruntă”, a declarat d-na prof. Staicu Manuela

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
The following two tabs change content below.

Cosmin Cojocareanu

Fondator 3minute.net. Cu experienta de peste 15 ani in presa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0Shares
0