21.7 C
Craiova
vineri, aprilie 12, 2024

Drept la replică Eco Sud SA

Drept la replică pentru articolul „De unde vine mirosul așternul peste Craiova”

 

1 Activitatea Depozitului Ecologic de la Mofleni, jud. Dolj, operat de Eco Sud SA

Depozitul Ecologic de Deșeuri Urbane și Industrial Asimilabile de la Mofleni (Depozitul) este operat de Eco Sud SA, în baza contractului de asociere nr. 17/ 05.06.2002 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, iar activitatea în cadrul depozitului se desfășoară în conformitate cu actele de reglementare emise de autoritățile de mediu competente și normativelor tehnice în vigoare.

Activitatea de depozitare a deșeurilor se realizează în prezent strict în cadrul singurei celule funcționale din cadrul Depozitului, respectiv celula nr 5, societatea noastră fiind în curs de a obține autorizația de mediu necesară pentru punerea în funcțiune a celulei nr 6, celul construită de Eco Sud SA și pentru a cărei edificare au fost realizate investiții de cca 1,5 milioane de euro.

Vă rugăm să rețineți că la momentul vizitei reprezentantului Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Dolj nu au fost sesizate nici un fel de mirosuri dezagreabile în cadrul Depozitului, fapt dovedit inclusiv de cele publicate în ziarul online JurnalulOlteniei.ro, cu privire la declarațiacomisarului șefGheorghe Călinoiu din cadrul Gărzii de Mediu Dolj.

 

„Se plângelumea decât pe Facebook și nu am nicio sesizare de la nici un cetățean.Am fost acolo și am constatat unele nereguli. Dintre măsurile dispuse la ultimul control care s-a făcut împreună cu cei de la Comisariatul General s-au acoperit foarte bine celulele cu strat de pământ. Singura problemă pe care am constatat-o este că rigolele care sunt perimetrale bazei depozitului sunt colmatate și acolo este adunată cantitatea de levigat și asta ar putea să fie o sursă de miros. Le-am spus ca până la mijlocul săptămânii viitoare să decolmateze rigolele. În rest văd că s-au conformat”, a declarat, pentru Jurnalul Olteniei, Gheorghe Călinoiu, comisarul-șef al Gărzii de Mediu dolj.

 

Călinoiu mai spune că aceasta nu ar fi singura sursă de miros urât din oraș. „Am stat acolo, nu s-a simțit. Cred că mai sunt și alte probleme. Poate cu unele bălți, ori canalizarea orașului”, a afirmat Călinoiu pentru Jurnalul Olteniei.

 

Cu privire la rigolele interioare aferente celulelor despre care face vorbire dl. comisar șef, atâtîn articolul publicat de dvs, câtși în cadrul articolului indicat mai sus, vă aducem la cunoștință că din punct de vedere tehnic, aceste rigole au strict rolul de a prelua apele pluviale de pe taluzurile celulelor de depozitare, colmatarea acestora fiind datorată strict nivelului extrem de mare de precipitații înregistrat în ulltima perioadă și reprezentând o consecință normală în condiții meteo de precipitații extreme.

Având în vedere specificul activității noastre este normal să fim sub o continuă supraveghere din partea autorităților de mediu și să ne supunem măsurilor dispuse de aceste autorități, în măsura în care acestea sunt conforme cu legislația în vigoare și actele de reglementare deținute de noi.

În acest sens vă informăm că măsurile trasate la ultima verificare efectuată de autoritățile de mediu au fost deja îndeplinite în mare măsură, fiind încă în curs derealizare cele care nu au ajuns la termenele scadente stabilite de autorități.

Vă rugăm de asemenea să țineți cont de faptul că în operarea Depozitului, Eco Sud SA aplică un sistem de management integrat al tuturor activităților / operațiunilor în cadrul Depozitului. În acest sens, vă aducem la cunoștință că celulele care nu mai sunt funcționale suntacoperite cu strat de pământ conform normativelor tehnice în vigoare, iar cea în care se realizează depozitarea seînscrie în parametrii tehnici prevăzuți de lege în ce priveșțte suprafața maximă de depozitare, respectiv 2500 mp.

Vă informăm totodată că ECO SUD SA este o societate cu o experiență semnificativă în activitatea de depozitare, tratare și eliminare a deșeurilor, având în administrare atât Depozitul Ecologic Vidra (care deservește întraga zona a Municipiului București și a județului Ilfov), cât și Depozitul Ecologic Mofleni din jud. Dolj, Depozitul Central Mavrodin din jud Teleorman, Centrul de Management ȚIntegrat al Deșeurilor Frățești din jud. Giurgiu, respectiv Depozitul Ecologic și toate instalațiile de deșeuri din jud. Bacău și că în toate aceste depozite prestăm un serviciu public de depozitare a deșeurilor la standardele impuse de normele în vigoare și în parametrii recunoscuți în acest domeniu.

 

2 Mesajul incriminator și neîntemeiat al articolului publicat de dvs. Nerespectarea prevederilor legale și deontologice în exercitarea profesiei de jurnalist

 

În considerarea celor indicate mai sus și având în vedere chiar declarația comisarului șef Gheorghe Călinoiu, indicată mai sus, se poate considera că articolul publicat de dvs. are un caracter tendențios și incriminator, societatea noastră fiind acuzată în mod neîntemeiat că operează în mod necorespunzător Depozitul și că acest fapt ar genera mirosul dezagreabil resimțit de unii din locuitorii Municipiului Craiova.

Din modul de redactare al articolului pare că ați preluat (atât din declarațiile celor intervievați, cât și din declarațiile comisarului – șef Gheorghe Călinoiu) strict aceste care ar putea duce la susținerea unui mesaj incriminator din care să rezulte că societatea este vinovată de producerea disconfortului olfactiv resimțit de cetățenii Craiovei, fără a prezenta însă nici un document, analize sau musurători oficiale care să vină în susținerea acuzațiiilor dvs.

În acest context, considerăm că articolul publicat de dvs nu îndeplinește condițiile și principiile deontologice ale profesiei de jurnalist cu privire la informarea obiectivă, corectă, verificată a publicului, respectiv prezentarea informației în mod imparțial și cu bună-credință.

De fapt toate aceste principii au fost însă încălcate de dvs prin propagarea unor informații trunchiate, tendențioase și incriminatorii la adresa societății noastre și a activității desfășurate de noi, fără a se aduce probe și evidențe concrete în susținerea mesajului dvs.

Putem înțelege nemulțumirile locuitorilor din zonă pentru situația regretabilă cu care se confruntă, dar de care nu putem fi considerați răspunzători. Însă, sub nicio formă nu putem înțelege și tolera comportamentul unor jurnaliști care, încălând normele și principiile privind informarea obiectivă și corectă a publicului, publică și propaga informații trunchiate, strict în scopul de a denigra și prejudicia societatea noastră.

Prin articolul publicat de dvs. se încearcă promovarea ideii că ECO SUD SA ar desfășura activitarea de depozitare a deșeurilor în afara cadurlui legal și că datorită acestei activități este afectată calitatea vieții și sănătății locuitorilor din Municipiul Craiova, fără a se prezenta însă nici un document, analiză sau măsurători din care să rezulte o minimă legătură de cauzalitate între activitatea desfășurată de Eco Sud SA în cadrul Depozitului și disconfortul olfactiv resimțit în ultimul timp de locuitorii Craiovei.

În consecință, consideră că în mod nejustificat și fără nici un fundament real am fost implicați într-o campanie mediatică defăimătoare și denigratoare, care nu poate să fie în nici un fel judstificată de necesitatea asigurării informării publice, informare care trebuie să respecte principiile indicate mai sus.

 

Director General

Adrian Scarlat

Cosmin Cojocareanu
Cosmin Cojocareanuhttps://3minute.net
Fondator 3minute.net. Cu experienta de peste 15 ani in presa.

Related Articles

Accesează-ne și aici!

Latest Articles